KCThialf start een veelbelovend lustrumseizoen

Sart seizoen 1Start seizoen 3 Start seizoen 2

 

 

 

Het nieuwe schaatsseizoen voor Kunstschaatsclub Thialf is op zaterdag 23 september full-swing begonnen. Niet alleen werd er meteen stevig getraind op zowel het ijs als daarbuiten. Ook werd er in aanwezigheid van sponsormanager Angela van Dalen en Thialf-directeur Marc Winters een overeenkomst ondertekend die Klaverblad Verzekeringen als hoofdsponsor verbindt aan KCThialf.

Daarnaast is er vooruitgeblikt op het komende seizoen met veel wedstrijden, waaronder de KNSB Klaverblad Bokalenwedstrijd op 10 februari 2018 en een spetterende ijsshow op een nog nader te bepalen dag in maart waarbij de intentie is om ook de andere ijsdisciplines te betrekken. Inmiddels heeft de gemeente Heerenveen hiervoor subsidie beschikbaar gesteld! Het eerste lustrum van KCThialf wordt zo extra luister bijgezet.

Al met al was het op en naast het ijs een drukte van belang. Vooral ook tussen 9:00 en 10:00 uur toen veel jonge leden en proeflessers een circuittraining aflegden waardoor de eerste ijszenuwen al snel verdwenen.
Na afloop is een informatiebijeenkomst belegd waarbij met name de jongere leden en ouders bijgepraat zijn over het kunstschaatsen, de organisatie, wedstrijden, etc..

Dank aan Klaverblad Verzekeringen, aan de gemeente Heerenveen, aan Thialf (m.n. Marc, Hannelore en Ale), alle trainers en betrokken ouders voor deze flitsende start!

Met vriendelijke groeten mede namens het bestuur van KCThialf,

Joost de Ruig
Voorzitter KCThialf